Make your own free website on Tripod.com
หัวเว็บ
เมนูหลัก
  งานส่งครูเจมส์   งานเขียนเว็บnew
  สมุนไพรน่ารู้   สมุนไพรน่ารู้
  ใช้ภายนอก   ใช้ภายนอก
  อาหารเสริม   อาหารเสริม
  ใช้รับประทาน   ใช้รับประทาน
  เสริมความงาม   เสริมความงาม
  ผักสวนครัว   ผักสวนครัว
  ขิง   ขิง
  ขจร   ขจร
  ผักบุ้ง   ผักบุ้ง
  รูปผักสวนครัว   รูปผักสวนครัว
       
สมุนไพรน่ารู้
การรับประทานสมุนไพร การรับประทานสมุนไพรในปัจจุบันนิยมกันมากขึ้นในหมู่แม่บ้าน,นักศึกษา,
หรือคนสูงอายุ เพราะสมุนไพรเป็นผักที่มีประโยชน์ต่อทุกวัย
   
พืชสมุนไพร พืชสมุนไพรเป็นกลุ่มที่มีความหลากหลาย ประเทศไทยมีพืชสมุนไพรที่ผลิตเป็น
ยาแผนโบราณ ประมาณ 500 ชนิด
   
ในปัจบันได้มี ในปัจบันได้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนายาจากสมุนไพรในรูปแบบที่ทันสมัยและมี
คุณภาพที่เชื่อถือได้สามรถแทนยาแผนปัจจุบันได้
   
ซึ่งสามารถ ซึ่งสามารถพัฒนาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมยาได้ ประกอบกับขณะนี้กระแสความ
นิยมเรื่องสมุนไพรเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งอาหารเสริม
   
เครื่องสำอางค์ เครื่องสำอาง และ ใช้ในปศุสัตว์ ป้องกันกำจัดศัตรูพืช เป็นต้น
   
 
จัดทำโดย ส.ต.อ. วีรพงษ์ ทองมาก โทร 0830645441
email-veeraponw@hotmail.com